KAKO SE REŠITI MIŠEVA I PACOVA?

ŠTA JE BRODISAN MM-25?

U svakodnevnom govoru ljudi ga uglavnom zovu otrov za pacove i miševe, ali zapravo, Brodisan MM-25 je preparat koji spada u grupu rodenticida i namenjen je za suzbijnje (smanjenje brojnosti) štetnih glodara. Ekosan se izborio da se Brodisan MM-25  sada nalazi i natržištu Češke, Slovenije, Hrvatske, Severne Makedonije, BIH..., a takođe je i prvi rodenticid koji se proizvodi u Srbiji, a koji zadovoljava sve domaće i evropske propise i regulative.

POTPUNO JE U REDU DA SE PITATE DA LI JE BRODISAN MM-25 BEZBEDAN

Pored toga što su vrlo atraktivni za štetne glodare, svi naši rodenticidi sadrže gorku materiju Bitrex koja odbojno deluje na ljude i domaće životinje. Ako se još uzme u obzir da preparat treba da se postavlja u deratizacione kutije ili u skrivene rupe gde samo miševi i pacovi mogu da priđu, onda slobodno možemo da kažemo da je Brodisan vrlo bezbedan po našu okolinu.

Otrov za miševe i pacove

VRLO JEDNOSTAVAN ZA PRIMENU

  • Za pacove se koristiti 100g do 200g (10-20 pojedinačnih kesica). Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.
  • Za kućne miševe u zatvorenom prostoru koristiti 20g-40g mamca (2-4 pojedinačne kesice). Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.

Sign In