ZAŠTO GLODARI NAPADAJU KUĆE I DVORIŠTA?

Pacovi i miševi po biološkoj klasifikaciji pripadaju glodarima. Ova grupa životinja poznata je po izuzetnoj sposobnosti prilagođavanja različitim životnim uslovima, često i veoma nepovoljnim. Usled toga su široko rasprostranjeni po celoj planeti. Naši topli i hranom bogati domovi su, posmatrano iz ugla pacova i miševa, oaze izobilja. Štete koje nanose običnom domaćinstvu su višestruke, od uništenih kablova do bespovratno upropašćene ostave sa hranom. Posebnu opasnost za ljude predstavlja to što su ovi glodari često prenosioci brojnih zaraznih bolesti.

PACOVI I MIŠEVI – TABLICA MNOŽENJA U TURBO MODU

Da bismo na pravi način shvatili razmere i ozbiljnost razmnožavanja pacova i miševa, treba da znamo da su glodari sposobni da stvore veliki broj potomaka. Ženka kućnog miša postaje polno zrela sa 2 meseca starosti i može imati do 10 legla godišnje. U svakom leglu prosečno okoti 6-8 mladunaca, a ta brojka ide i do 14. Dodatno obeshrabruje informacija da je par odraslih pacova teoretski sposoban da za 3 godine za sobom ostavi čak 250.000 potomaka. Ovo je svakako moguće samo ukoliko svi potomci njihovih mladih prežive.

KAKO IZABRATI STVARNO EFIKASNO SREDSTVO PROTIV ŠTETOČINA?

Stručan naziv za sredstvo protiv štetočina kao što su pacovi i miševi je rodenticid. U narodu su ovi preparati najčešće poznati kao otrovi za pacove. Prilikom izbora sredstva za borbu protiv glodara ključni faktori su pouzdanost, lakoća primene i naravno cena.  BRODISAN MM 25 objedinjuje sve pomenute zahteve, a sada vam je dostupan i po posebnoj akcijskoj ceni.  BRODISAN MM 25 sadrži gorku materiju Bitrex® koja kod ljudi i životinja izaziva povraćanje (odbojnost), dok kod glodara ne izaziva nikakvu reakciju prema mamcu.  Pozovite i poručite odmah, po povoljnoj ceni od 160 dinara. Ponuda važi do 15.03.2021.