biljne vaši - aphididae

Šta su biljne vaši i kako ih prepoznati?

Biljne vaši na cveću
Šta su zapravo biljne vaši?

Ukoliko posedujete biljke u kući ili u bašti, verovatno ste primetili različite bubice koje se ponekad pojavljuju na njima. Iako nisu sve opasne za biljke, neke od njih im mogu naneti ozbiljnu štetu, i to takvu da čak i profesionalni baštovani imaju problema da ih se reše. Ukoliko želete da saznate više o načinima na koji to možete da uradite, pročitajte naš tekst Kako se rešiti biljnih vaši?

Kada govorimo o biljnim vašima, bitno je da razumemo da to nije samo jedna vrsta insekata već velika familija koja broji preko 3000 vrsta.

Šta su biljne vaši?

Biljne vaši su maleni, najčešće leteći insekti, koji mogu da prouzrokuju ozbiljnu štetu biljkama. Ovi insekti pripadaju rodu Aphididae i karakteriše ih to što se hrane biljnim sokovima i mladicama što brzo dovodi do sušenja i odumiranja biljaka. Kako imaju veliki potencijal razmnožavanja, vrlo je važno na vreme suzbiti njihovo širenje ili pojavu.  

Kako prepoznati biljne vaši?

Kao što zna svako ko je imao problema sa ovim štetočinama, reč je o sitnim insektima koji mogu biti različitih boja i veličina. U našim krajevima, najčešći su insekti zelene boje, ali se na biljkama mogu videti i oni koji su bele, roze, smeđe i crne boje.

Ovi organizmi su polifagni, što znači da se hrane i naseljavaju veliki broj biljnih vrsta. Iako se mogu naći na različitim vrstama biljaka, postoje neke vrste koje su karakteristične za određene kulture biljaka, pa je čest slučaj da po njima dobijaju imena. Tako da su kod nas najpoznatije jabukina, breskvina i crna repina vaš.

Međutim, ovi insekti ne napadaju samo useve, već se mogu pronaći i na biljkama koje žive u zatvorenom prostoru. Kućne biljke ih uglavnom dobijaju preko neke nove, zaražene biljke ili putem insekata poput muva, koji mogu doneti larve biljnih vaši u vaš prostor.  

Životni ciklus i delovanje biljnih vaši

Vrlo brzo se razmnožavaju, imaju i do 15 generacija godišnje, što zavisi od uslova životne sredine. Odrasli insekti mogu biti krilati i beskrilni.

Brzo formiraju kolonije na napadnutim biljkama, i to obično na mladim biljnim delovima gde je najintenzivnija cirkulacija biljnih sokova, najčešće sa donje strane tj. na naličju lista. Zato je bitno da redovno proveravate listove svojih biljaka.

Sisanjem sokova na listu i cvetu, prouzrokuju deformacije napadnutih biljnih delova (kovrdžavost lista). Samim tim, rast biljke može biti zaustavljen a uz to su i značajni prenosioci virusa kod biljaka.

Lisne vaši, na  primer, izlučuju slatku lepljivu tečnost pod nazivom “medna rosa” što je uzrok pojave, sa jedne strane mrava, a sa druge gljivice čađavice.

Prirodni predator ovih vaši je bubamara.

Biljne vaši na različitim biljkama
Čime se hrane biljne vaši?

Zanimljivosti o biljnim vašima:

  • Mutualizam (vrsta simbioze) je odnos izmedju dve vrste, čije je dejstvo uvek pozitivno za jedinke obe vrste.
  • Biljne vaši se hrane biljnim sokovima bogatim vodom i šećerima, ali siromašnim aminokiselinama. Zbog toga unose u svoje telo veliku količinu biljnih sokova da bi obezbedili dovoljnu količinu proteina.
  • Višak vode i šećera izbacuju iz tela kroz par kornikula, organa koji se nalaze na zadnjem delu tela insekta. Neke vrste mrava razvile su sposobnost da koriste u svojoj ishrani ovaj hranljivi sok. Za uzvrat oni biljne vaši aktivno štite od predatora i parazita.
  • Postoje slučajevi su mravi čak i selili biljne vaši sa jedne biljke na drugu.
  • Odrasle jedinke biljnih vaši mogu imati krila ali ne moraju.
  • Sve biljne štetočine nisu insekti. Veliki problem mogu da naprave i gliste i puževi.

Kako kontrolisati pojavu biljnih vaši?

Postoje mnogi načini za rešavanje problema biljnih vaši, ali najbolji pristup je integrisano upravljanje ovim problemom. Taj pristup je baziran na primeni nekoliko principa poput prevencije, praćenja, biološke i mehaničke kontrole i odgovornog korišćenja pesticida i hemikalija.

Za hemijsko rešavanje ovog problema, mi vam preporučujemo naš preparat Fitoneopirox.

Sign In