KOMARAC - VIŠEVEKOVNI NEPRIJATELJ ČOVEKA...

Komarci su insekti koji pripadaju familiji Culicidae. Za razliku od drugih insekata koje je lakše ignorisati, komarci se trude da nam smetaju i zagorčaju prolećni i letnji period, a njhova aktivnost se sve češće nastavlja i tokom jeseni.

Osim toga što su vrlo dosadni, značajni su i zato što prenose razne bolesti koje mogi biti i životno opasne za ljude i životinje (Virus Zapadnog Nila, Malarija, Denga). U svetu godišnje od ovih bolesti strada preko 10 miliona ljudi.

Karakteristike komaraca

Na planeti živi preko 4.500 vrsta komaraca, a u Srbiji se može naći preko 30 vrsta. Samo u Beogradu, uočeno je više od 20 vrsta komaraca.

Komarci u svojm životnom ciklusu imaju nekoliko faza (jaje, larva, lutka, odrasli komarac). Prvi deo života komarci provode u vodi (gde i počinje njihov razvoj) a posle toga se razvijaju i izleću kao odrasle jedinke.

Zbog toga je za pojavu i razmnožavanje komaraca izuzetno bitno istovremeno prisustvo vlage i toplote.

 

Postoje razni rodovi komaraca od kojih se neki razvijaju u blizini reka gde mogu i po nekoliko godina da čekaju u stadijumu jajeta dok se vodostaj reke ne poveća (ili prelije), a drugi se pak razvijaju u stajaćim ili blago pokretnim vodama poput  kanala i bara.

Interesantno je da se veliki rojevi mogu razviti i u buradima i kantama za zalivanje bašti, bačenim konzervama, zapušenim olucima stambenih i drugih objekata kao i starim i odbačenim automobilskim gumama.

Dovoljno je samo jedno bure sa vodom u kome mogu da se razviju larve komaraca da proizvede i ugrozi jedno manje naselje.

 

Ukoliko oko svoje kuće primetite velike rojeve komaraca na ovakvim mestima, možete nam se obratiti pozivom telefona 011/319-4411, a mi ćemo vam dati savet kako da najbolje rešite ovaj problem.

 

Kod komaraca ubadaju samo ženke i sisaju krv da bi formirale jaja. Neke vrste komaraca mogu da polože jaja bez konzumiranja krvi. Jedna odrasla “komarica” živi 40 dana i u toku svog života može da proizvede 4 puta po 400 jaja - ukupno 1600 jaja.

Mužjaci komaraca ne ubadaju i ne konzumiraju krv, oni služe isključivo za oplodnju a hrane se biljnim nektarima i žive u proseku samo 6 dana. Komarci zimu prezimljavaju u svim razvojnim stadijumima a na proleće sa pojavom prvih lepih dana počinje i njihov dalji razvoj i razmnožavanje.

Kako sprečiti pojavu komaraca?

 

Svedoci smo klimatskih promena koje utiču i na pojavu i brojnost komaraca tako da periodi kada komarci počinju svoj razvoj su sve raniji a takođe sve kasnije prelaze u period mirovanja (topla i vlažna leta, blage zime).

Suzbijanje komaraca počinje još dok se oni nalaze u stadijumu larvi ( prvi deo života provode u vodi) pri čemu se koriste različiti hemijski i sve više biološki preparati koji su bezbedni za ljude, životnje, ribe i ostali vodeni živi svet.

Kada se iz larvi razviju odrasli komarci onda se vrši suzbijanje komaraca uređajima sa zemlje ili vazduha.

Komarci se ne mogu potpuno uništiti ali se pravilnim merama suzbijanja može njihova brojnost smanjiti i držati pod kontrolom.

Dakle i pored mera koje se preduzimaju u cilju kontrolisanja brojnosti komaraca komaraca trebalo bi preudzimati i lične mere zaštite od uboda komaraca (kao potencijalnih vektora – prenosioca bolesti) kao što je stavljanje mreža (komarnika) na prozore, izbegavanje boravka u prirodi u vreme njihove najveće aktivnosti (ujutru i uveče, kada je leti najlepše), koristiti repelente – preparate koji svojim mirisom mogu odbijati komarce I koji mogu biti različiti: u obliku spreja, stika, ulja, sveće.

Sign In