Koja je namena rodenticida i čemu oni služe?

Suzbijanje i smanjenje populacije štetnih glodara sprovodi se i hemijskim merema koje podrazumevaju upotrebu biocida-rodenticida. Pacovi ili miševi, prilikom uzimanja nepoznate hrane, prvo puste jednu jedinku da je proba, pa tek, ukoliko je hrana bezbedna, uzimaju je i ostali. Iz tog razloga rodenticidi moraju da imaju odloženo dejstvo od nekoliko dana. Do uginjavanja dolazi između trećeg i šestog dana, u zavisnosti od vrste glodara, a kod pacova najkasnije do devetog dana. Postavljanje rodenticida se ponavlja sve dotle dok ih glodari uzimaju. Kada prestanu da ih uzimaju, znači da ih više nema živih u bližoj okolini. Više od 90% jedinki ugine u jazbinama, gde traže mesto za hlađenje stomaka. 

Koristite rodenticide na jedini ispravan način

Na otvorenim površinama i u okolini objekta rodenticidi se postavljaju u deratizacione kutije, rupe, skrivena mesta i odvodne kanalizacione kanale i svim drugim pogodnim mestima, tako da ih ne mogu konzumirati neciljani - nontarget organizmi (ptice, zečevi, divlje životinje, ...). Prilikom spoljne deratizacije potrebno je misliti i na zaštitu životne sredine i preparate pravilno dozirati. U koliko je visoka infestacija glodara, sačekati par dana, pa ponoviti tretman.

Podela i način delovanja

Prvi savremeni rodenticidi s antikoagulantnim dejstvom, namenjeni za uništavanje glodara su svrstani u tzv. PRVU GENERACIJU PREPARATA, koji korišćeni za uništavanje pacova i miševa dovode do njihovog uginuća tek posle nekoliko konzumiranja.

Uz rodenticide prve generacije sve se više koriste RODENTICIDI DRUGE GENERACIJE, koji za razliku od ovih prvih izazivaju smrt kod glodara već posle jednog konzumiranja i koriste se na svim mestima gde je konstatovano da su glodari stekli rezistenciju na preparate prve generacije.

Rodenticidi se prema načinu i brzini delovanja dele na:

  • brzo-delujuće, akutne rodenticide
  • sporo-delujuće, hronične, antikoagulantne rodenticide
  • repelente – sredstva za odbijanje glodara
  • hemosterilante – hemijska jedinjenja koja izazivaju trajni ili privremeni sterilitet kod glodara.

U procesu deratizacije koriste se rodenticidi odobreni od strane referentnih ustanova sa podacima o bezbednosti (rešenja i MSDS liste)

Da li su bezbedni za upotrebu?

Svi preparati koje proizvodi „EKOSAN“ sadrže gorku materiju Bitrex® koja kod ljudi i životinja izaziva povraćanje (odbojnost), dok kod glodara ne izaziva nikakvu reakciju prema mamcu.

Ako imate problem sa miševima i pacovima, pozovite nas još danas.