ŠTA SU SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU?

Sve što treba da znate o sredstvima za dezinfekciju

U vremenu kada smo suočeni sa koronavirusom, koji je Svetska zdravstvena organizacija nazvala SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2), a bolest koju uzrokuje COVID-19 ("coronavirus disease"), higijena ruku i upotreba dezinfekcionih sredstava su veoma važne preventivne mere za sprečavanje širenja ove zarazne bolesti.

PRE I POSLE JELA TREBA RUKE PRATI…

…prljavim rukama, zagadi se jelo, pa se tako bolest unese u telo. Nije na odmet da se s vremena na vreme podsetimo reči Čika Jove Zmaja i da je pranje ruku sapunom primarna akcija kad je reč o ličnoj higijeni. Danas su nam stručnjaci ovu pesmu samo malo nadogradili i savetuju nas  da ruke treba da peremo mlakom vodom, najmanje 20 sekundi, uz temeljno sušenje ubrusom ili sušilicom za ruke. Nema sumnje, i oni su u pravu.

SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU RUKU

Nažalost, živimo sve haotičnije i nismo uvek u prilici da ruke tretiramo na već pomenuti, tradicionalan način, pa je postalo gotovo nezamislivo da ne koristimo različita sredstva za dezinfekciju. To su biocidni proizvodi koji sprečavaju delovanje ili kontrolišu mikroorganizme na koži ljudi i drugim površinama.

Kada spominjemo sredstva za dezinfekciju, vrlo je važno da napomenemo da  je stavljanje ovih proizvoda u promet u našoj zemlji regulisano određenim pravnim propisima, tako da se ovi proizvodi ne mogu slobodno staviti u promet, bez prethodne analize od strane nadležnog Ministarstva za zaštitu životne sredine i dobijanja Rešenja, koje mora da bude napisano na etiketi proizvoda.

KOJE DEZINFEKCIONO SREDSTVO IZABRATI?

Na sajtu Američke agencije za zaštitu životne sredine - EPA možete pronaći spisak preporučenih dezinfekcionih sredstava koje onesposobljavaju COVID-19. Najčešće je reč o sprejevima ili gelovima koji sadrže 70% alkohola. Kod nas, ali i u svetu su najzastupljeniji preparati na bazi benzalkonijum hlorida, ali treba dodatno obratiti pažnju, jer u poslednje vreme na našem tržištu su se pojavili preparati sa ovom aktivnom supstancom, bez rešenja na osnovu kojeg se taj biocidni proizvod stavlja u promet i koristi.

 

BUDI PREVENTIVAN, ALI NA PRAVI NAČIN!

Veoma je bitno da sva sredstva za dezinfekciju upozore potrošača na pravilnu primenu i moguće opasnosti koje taj proizvod ima i koji mogu uticati na život i zdravlje ljudi i zaštitu životne sredine. Zato je neophodno da etiketa sa uputstvom za upotrebu sadrži sve elemente propisane pravnim regulativama kako se potrošači ne bi doveli u zabludu, i da bi se izbegli, mogući, neželjeni efekti  ili da bi se izostavili očekivani efekti.

Dragi potrošači, čitajte deklaracije na sredstvima za dezinfekciju i tražite od trgovaca dodatna objašnjenja, kako biste izabrali efikasno dezinfekciono sredstvo, bez neželjenih posledica.

Ukoliko imate još nekih nedoumica, nemojte da se ustručavate da nam pišete ovde.

Sign In