BASF je vodeća hemijska kompanija na svetu. Proizvodni program obuhvata hemikalije, plastiku, proizvode za oplemenjivanje, sredstva za zaštitu bilja, fine hemikalije, naftu i gas.

Putem neprekidnih inovacija i novih tehnologija BASF svojim proizvodnim asortimanom pomaže kupcima u realizaciji poslovnih uspeha i stvaranju boljeg životnog kvaliteta. U 2014. godini BASF je sa preko 113.000 zaposlenih širom sveta ostvario promet veći od 74 milijardi EUR.

EKOSAN na tržištu Srbije distribuira biocidne proizvode ("non-crop" segment) iz BASF portfolia:

    Goliath gel
    Fendona 6 SC
    Mythic 10 SC