Prema važećim propisima kojima se u Republici Srbiji uređuju oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima, snabdevači su dužni da obezbede savetnika za hemikalije, koji može biti stalno zaposlen ili povremeno angažovan u zavisnosti od aktivnosti snabdevača, kao i od vrste, odnosno količine opasne hemikalije koju snabdevač stavlja u promet.

Savetnik za hemikalije treba da:

  • ima odgovarajuću stručnu spremu (stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama, na kojima je u okviru studijskog programa ostvario iz obaveznih predmeta iz oblasti hemije najmanje 40 bodova utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje)
  • završenu obuku za savetnika i
  • položen ispit za savetnika

Da bi mogli da polažu ispit, budući savetnici za hemikalije moraju da završe obuku po propisanom programu, koju organizuju organizacije sa zvaničnim odobrenjem nadležnog organa za sprovođenje obuke.

EKOSAN Edukativni centar poseduje zvanično odobrenje (br.153-01-00028/2017-03) Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za sprovođenje obuke za savetnike za hemikalije i već pet godina uspešno sprovodi ovu obuku.

Za više informacija o obuci pogledajte poziv za obuku.

Ukoliko ste zainteresovani, ovde preuzmite obrazac za prijavu.

Popunjen Obrazac pošaljite na e-mail: info@savetnikzahemikalije.rs.

Za sva dodatna pitanja obratite se Radmili Milutinović na +381 64 812 11 31 ili Slobodanu Dunđerskom na +381 64 812 11 02

VAŽNA NAPOMENA: Obuka se održava u prostorijama EKOSAN Edukativnog centra u Zemunu, Batajnički drum 13. deo br. 7.

Tačnu lokaciju možete pronaći ovde.

U novoizgrađenom modernom prostoru, sa pratećom IT infrastruktruom, svim polaznicima je obezbeđen ambijent u kome je rad prijatan i veoma efikasan.