MISIJA

Zaštitarsku ulogu Ekosan sprovodi stalnim inovacijama u proizvodnji biocida i sredstava opšte namene, zasnovanim na rezultatima sopstvenog istraživačkog tima i savremenim naučnim dostignućima uz stalno poboljšanje učinka zaštite zdravlja i bezbednosti na radu svih zaposlenih.

Misija „Ekosan-a“  je da, od štetnih uticaja bioloških agenasa, štiti zdravlje ljudi, čuva materijalna dobra i unapređuje kvalitet životne i radne sredine.

VIZIJA

Vizija je da u narednih pet godina „Eko-san“ d.o.o.  dostigne evropski nivo i trend vodećih evropskih proizvođača biocida, da ih isprati, prilagodi i uvede na naše tržište, na prostore zemalja bivše SRJ kao i zemlje Istočne Evrope (Bugarska, Albanija, Ukrajina, Rumunija, Belorusija). Da ih prema principima Međunarodnog zdravstvenog kodeksa primenjuje kroz DDD usluge, kao opšte i mere po epidemiološkim indikacijama; kontrolisanjem uticaja svojih aktivnosti, procesa i usluga na životnu sredinu i bezbednost ljudi u skladu sa svojom politikom, opštim i posebnim ciljevima.

Vizija Ekosan-a je da postane vodeći inovator na prostorima Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine i stanovništva od svih vrsta bioloških štetočina, bazirajući svoj razvoj na dobroj proizvođačkoj praksi u procesu proizvodnje biocida

POLITIKA KVALITETA

POLITIKA KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU

EKO-SAN d.o.o. ima cilj da u regionu Balkana bude lider u proizvodnji biocida i pružanju usluga u oblasti zaštite ljudi, materijalnih dobara i zaštite životne sredine od uticaja bioagenasa (biozaštita). Rukovodstvo Ekosana opredelilo se za neprekidno unapređenje kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravljem na radu u okviru zahteva važećih standarda ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 i OHASA 18001: 2007.

  • ispunjenje svih zahteva i očekivanja naših kupaca i korisnika usluga
  • stalnim isticanjem novih znanja i praćenjem razvoja naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti biozaštite
  • visoko kvalitetne proizvode i usluge, zadovoljavajući pritom najviše standarde kvaliteta – neprekidno nastojanje da unapredimo kvlaitet proizvoda i usluga
  • zaposleni, poštovanjem zakonskih propisa i standarda iz oblasti životne sredine, naše preduzeće čine odgovornim kod nas i šire
  • visoka profesionalsnot zaposlenih u obavljanju poslova, odgovornost, obuka i motivacija su preduslov za ispunjenje zadatih ciljeva
  • sistem menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu je integrisan u sve procese kroz programe prevencije i preduzimanjem mera za smanjenje rizika mogućih povreda, oštećenja zdravlja ili oboljevanja svakog zaposlenog
  • definisanjem ciljeva i programa i njihovim redovnim preispitivanjem neprestano poboljšavamo naš sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštite zdravlja zaposlenih
  • stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti integrisanog sistema menadžmenta je trajan zadatak svih zaposlenih, a odgovornost rukovodstva je njegovo sprovođenje u praksi.

Svi zaposleni se obavezuju da izvršavaju svoje radne zadatke u skladu sa ovom Politikom i moraju biti svesni svoje uloge i uticaja na kvalitet, životnu sredinu i bezbednost na radu.