Svi zaposleni svojim radom, znanjem, strukom i zalaganjem svakodnevno doprinose uspehu našeg preduzeća pa je teško izdvojiti samo nekolicinu. Predstavljamo vam zato samo deo članova našeg stručnog tima, bez kojih 31 godina uspešnog rada ne bi bila moguća:

mr Zoran Dunđerski

generalni direktor

Magistar bioloških nauka, specijalizirao znanje iz ekologije glodara na stručnim institutima u Kanadi, nekadašnji predavač na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu.
e-mail: zoran.dundjerski@ekosan.co.rs

dr Radmila Milutinović

direktorka istraživanja i razvoja

Doktor farmaceutskih nauka, član Farmaceutskog društva Srbije, Sekcije za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, sertifikovani predavač za obuke za savetnike za hemikalije sa posebnom ekspertizom za biocidne proizvode
e-mail: radmila.milutinovic@ekosan.co.rs

OLIVERA RADOJČIĆ

direktor proizvodnje

Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije. Bogato, dugogodišnje  iskustvo u rukovođenju, unapređenju, optimizaciji proizvodnih procesa, imlementaciji novih tehnologija, implementaciji i održavanju sistema kvaliteta  u proizvodnji. Uspešan rad sa zaposlenima i kolegama, formiranje timova sa visokim performansama i agilnošću.
e-mail: olivera.radojcic@ekosan.co.rs

DR GORAN MILUTINOVIĆ

Rukovodilac odseka za bezbednost na radu

Lekar specijalista medicine rada i sertifikovani stručnjak za bezbednost i zaštitu na radu
e-mail: goran.milutinovic@ekosan.co.rs

 

DR VET MED Svetozar Milošević

doktor veterinarske medicine

Dugogodišnji stručnjak na terenu. U praksi zaštite zdravlja životinja kao i na komercijalnim poslovima
e-mail: svetozar.milosevic@ekosan.co.rs