BRODISAN BLUE PF 25

Brodisan BLUE PF 25 je rodenticid u obliku parafinskih kocki formulisan na bazi 0,0025% brodifakuma.

150gr

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

OSNOVNI PODACI

BRODISAN BLUE PF 25 je rodenticid - gotov mamac, spreman za upotrebu - u obliku parafinskih kocki - na bazi aktivne antikoagulantne supstance – brodifakuma, koja je efikasna protiv kućnog miša (Mus musculus), sivog pacova (Rattus norvegicus) i crnog pacova (Rattus Rattus). Protiv miševa mamac se može koristiti u zatvorenom prostoru (kuće, podrumi, garaže, spremišta), a protiv pacova mamac se koristi u zatvorenom prostoru ili na otvorenom prostoru  oko objekata.

PRIMENA

a)      Za pacove (Rattus norvegicus, Rattus rattus) na otvorenom prostoru (oko objekata) i u zatvorenom prostoru koristiti 100 g do 200 g (u zavisnosti od infestacije). Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.

b)       Za kućne miševe (Mus musculus) u zatvorenom prostoru koristiti 20g-40g mamca (u zavisnosti od infestacije). Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.

Kutije s mamcem treba postaviti na površine koje nisu izložene poplavama i atmosferskim uslovima (na primer kiši, snegu itd.). Kutije s mamcem treba proveriti (za miševe – svaka 2 do 3 dana) (za pacove – 5 do 7 dana) od početka primene i bar jednom nedeljno nakon toga i pogledati je li mamac prihvaćen od strane glodara, jesu li kutije s mamcem netaknute. Kutije s mamcem napuniti prema potrebi. Mamce u kutijama treba zameniti mamcem koji nije oštećen vodom ili zagađen prljavštinom.

AKTIVNA SUPSTANCA: 

- 0.0025% brodifakum (CAS br. 56073-10-0)

PAKOVANJE:

150 g

CILJANI ORGANIZMI

kućni miš (Mus musculus.), pacov sivi i crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In