BRODISAN BLUE PRAH

BRODISAN BLUE prah je koncentrat - smeša, koji se koristi za pripremu mamaca za suzbijanje glodara.

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Namena

Profesionalna upotreba

OSNOVNI PODACI

BRODISAN BLUE prah je hemikalija - smeša, koja se koristi za pripremu mamaca za suzbijanje glodara (pacova i miševa) u domaćinstvu, javnim objektima, industrijskim objektima, na farmama i na poljima.

PRIMENA

PRIPREMA MAMACA :
a) Za suzbijanje pacova (Rattus norvegicus, Rattus rattus) napravljeni mamac  se stavlja u količini od 80 do 120g direktno u glodarske rupe ili u kutije koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti oko 5 kutija.

b) Za suzbijanje miševa (Mus musculus) napravljeni mamci se postavljaju u kutije na zaklonjena mesta u količini od 20-25 g/kutiji. Rastojanje između postavljenih kutija za mamce treba da bude od 3-5 m. Zanavljanje konzumiranih mamaca se obavlja nakon 7-10 dana u zavisnosti od infestacije.

AKTIVNA SUPSTANCA:

- 0,1 % Brodifakum (CAS br. 56073-10-0)

PAKOVANJE:

20g

CILJANI ORGANIZMI

Pacov sivi, crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus.)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In