FENDONA 6 SC

FENDONA 6 SC je biocid - insketicid. Za efikasno suzbijanje letećih i gmižućih insekata.

Cena

 655,00 RSD 50ml

500ml

Kategorija

Insekticidi

Proizvođač

BASF

OSNOVNI PODACI

Fendona® 6 SC je kontaktni insekticid, efikasan u suzbijanju: buva, krpelja, crnih mrava, stenica, bubašvaba, muva, komaraca, moljaca, skladišnih štetočina, u obliku koncentrovane suspenzije (SC) Formulacija preparata je bez mirisa, ne ostavlja fleke i ne izaziva koroziju. Napredna formulacija u vidu mikročestica dovodi to toga da se preparat lepi za antene i noge insekta nakon prvog kontakta sa preparatom. Insekt je iritiran i pokušava da ga četkanjem ukloni, što dovodi do još veće izloženosti preparatu, kako putem kontakta, tako i ishranom insekta. Fendona® 6 SC je rastvorljiva u mastima i na taj način je omogućeno dobro usvajanje preparata.

“Knock-down” efekat se postiže nakon 30 minuta, a do uginjavanja dolazi za najviše 24 h. Fendona® 6 SC je formulisana u vidu koncentrovane suspenzije, što omogućava ravnomernu pokrivenost tretirane površine i dobro prijanjanje, čak i na jako poroznim površinama. Na ovaj način je obezbeđeno rezidualno delovanje preparata do 3 meseca. Fendona® 6 SC može da se koristi za kontrolu insekata u: domaćinstvu, objektima javnog zdravlja, industrijskim i javnim objektima. Može se primeniti za suzbijanje odraslih formi (adulta) komaraca u neposrednoj okolini objekata.

PRIMENA

Za suzbijanje letećih insekata

Fendona® 6 SC se primenjuje tretiranjem površina na koje najčešće sleću: muve, komarci, skladišne štetočine (bakrenasti brašneni moljac), kao i za suzbijanje odraslih formi (adulta) komaraca u neposrednoj blizini objekata - tretiranjem površina na kojima se rado zaustavljaju komarci, npr. na spoljašnjoj površini zgrada, naročito na ramovima vrata i prozora, na površini gazebo - paviljona, platformi, zidanih ograda, drvenih ograda i na drugim površinama i to leđnim prskalicama ili ULV generatorima za hladno zamagljivanje uz proizvodnju kapi prečnika 5 do 25 µm (ULV).

Za suzbijanje gmižućih insekata

Fendona® 6 SC se primenjuje tretiranjem površina po kojima se insekti kreću:

  • Bubašvabe - iza zidnih lajsni, iza šporeta, u otvorima i šupljinama u zidovima

  • Crni mravi - oko kolonije mrava, na putevima kretanja mrava, na prilazima kući ili stanu

AKTIVNA SUPSTANCA: 

- 5,8% Alfa-cipermetrin (60 g/L)

PAKOVANJE:

50 ml, 500ml

CILJANI ORGANIZMI

- buve, krpelji, crni mravi, stenice, bubašvabe, muve, komaraci, moljci, skladišne štetočine

POVEZANI PROIZVODI

Sign In