NEOPIROX EC 20 FORTE

Moćno sredstvo za suzbijanje svih letećih i gamižućih insekata

Pakovanje

100ml

1000ml

5000ml

Kategorija

Insekticidi

Proizvođač

Ekosan

OSNOVNI PODACI

NEOPIROX EC-20 FORTE je insekticid za profesionalnu upotrebu i opštu namenu koji je namenjen za suzbijanje bubašvaba, krpelja, muva...

PRIMENA

Za tretiranje neporoznih, neupijajućih površina: rastvoriti 20 ml preparata u 980 ml vode, a za tretman poroznih, upijajućih površina : rastvoriti 50 ml u 950 ml vode. 

Za pripremu radnog rastvora, koristiti mlaku vodu. Pre upotrebe rastvor treba promućkati. Vodeni radni rastvor se nanosi prskanjem pomoću ručne ili motorne prskalice.

Na ravnim površinama gde prolaze štetni insekti: 30ml radnog rastvora /m2 tretirane površine.

U pukotine zidova,  podova i sl.: radni rastvor preparata isprskati direktno u pukotinu.

Tretiranje izvršiti u odsustvu ljudi i životinja. U tretirani prostor ne treba ulaziti najmanje 30 minuta posle tretmana i tada prostorije treba dobro provetriti.

Tretirana mesta ne treba prati 48 sati.

Postupak tretiranja ponoviti nakon 6 meseci.

AKTIVNA SUPSTANCA: 

- 20,0 % Permetrin (CAS br. 52645-53-1)

- 5,0 % Piperonil butoksid (CAS br. 51-03-6)

PAKOVANJE:

100ml, 1l, 5l

CILJANI ORGANIZMI

Orijentalna bubašvaba (Blatta orientalis), Nemačka bubašvaba (Blatta germanis), Američka bubašvaba (Periplometa americana), Muve

POVEZANI PROIZVODI

Sign In