STERI GAS

Steri-Gas kertridž se upotrebljava za sterilizaciju u procesu proizvodnje medicinskih sredstava, uključujući i sterilizaciju njihove ambalaže.

Pakovanje

100gr

127gr

170gr

Kategorija

Dezinficijensi

Proizvođač

3M

OSNOVNI PODACI

Steri-Gas kertridž se upotrebljava za sterilizaciju u procesu proizvodnje medicinskih sredstava, uključujući i sterilizaciju njihove ambalaže. Koristiti se isključivo pomoću Ster-Vac sterilizatora.

PRIMENA

Svaki Steri-Gas kertridž sadrži jednu dozu etilen oksida prilagođenu tipu Steri-Vac sterilizatora. Steri-Gas kertridž 4-100 koristi se za Steri-Vac sterilizatore 400C, 4XL, i 5XL. Steri-Gas kertridž 4-134 koristi se za Steri-Vac sterilizator 400B. Steri-Gas kertridž 8-170 koristi se za Steri-Vac sterilizator 8XL.

  1. Ubaciti Steri-Gas kertridž u odgovarajuće ležište Steri-Vac sterilizatora.
  2. Medicinska sredstva i/ili ambalažu koju je potrebno sterilizovati ubaciti u sterilizacionu komoru uređaja.
  3. Izabrati odgovarajuće parametre ciklusa sterilizacije i pokrenuti uređaj.
  4. Sačekati da se kompletan ciklus sterilizacije završi.
  5. Po završetku ciklusa, komora je očišćena od etilen oksida i vrata se automatski otključavaju. Aeracija otpočinje automatski.
  6. Kada se vrata komore otključaju otvoriti sterilizacionu komoru i izvaditi sterilizovana medicinska sredstva i/ili ambalažu.

Parametri ciklusa sterilizacije zavise od više promenljivih faktora : pre-klimatizacija, vreme ekspozicije; pritisak vazduha u komori;  koncentracija gasa; vrsta i količina artikala koji se sterilizuju; pakovanje, konfiguracija opterećenja u komori; antimikrobni metod; željeni učinak sterilizacije. Parametri ciklusa sterilizacije treba da budu oni koji preporučuje proizvođač Steri-Vac sterilizatora. Za više informacija o upravljanju uređajem i izboru parametara pogledati Priručnik Steri-Vac sterilizatora. 

AKTIVNA SUPSTANCA:

- 100 % Etilen oksid (CAS br.75-21-8)

PAKOVANJE:

100g (kertridž 4-100), 127g  (kertridž 4-134)  ili 170g (kertridž 8-170).

POVEZANI PROIZVODI

Sign In