4 načina kako se rešiti miševa na poljoprivrednim površinama

Sačuvajte svoje useve i voćnjake

Kako se rešiti poljskih miševa i voluharica
Neki glodari su neretko uzorčnici brojnih zaraza

U prethodnom tekstu (8 saveta kako se rešiti miševa i pacova) smo pisali o uklanjanju pacova i miševa. U ovom tekstu ćemo vam pojasniti kako da sačuvate svoje useve i voćnjake, jer se postupak razlikuje.

Glodari koji prave najveće ekonomske štete na poljoprivrednim površinama su poljski miš, poljska voluharica i hrčak.

S obzirom na štete koje prouzrokuju poljski miševi i voluharice, potrebno je sprovesti 4 mere u cilju smanjenja njihove brojnosti, korišćenjem  preventivnih, mehaničkih, bioloških i na kraju, hemijskih mera:

1. Preventivne mere:

 • Podrazumevaju uklanjanje pokošene trave, granja i sena, žbunova, otpada i stare mehanizacije, dakle mesta  gde glodari mogu da se sakriju i nadju utočište.
 • Glodare najviše privlači hrana i voda. Minimalizujte dostupnost vode na i oko svojih zasada. Proverite sve izvore vode, kapljuće česme, bare, jarke, cevi i sl.  Uklonite hranljive otpatke i držite hranu, ubrane plodove u dobro zaštićenim magacinima ili metalnim kontejnerima.
 • Drva za ogrev držite na visini, kao i sve ostale materijale ukoliko ih držite napolju.
 • Jako je važno organizovati kvalitetne agrotehničke mere što podrazumeva oranje, blagovremenu žetvu kao i uništavanje korova. Ukoliko imate voćnjake plodove koje padnu sa drveta pokupite što pre.
 • Preporuka je da se voćnjaci i zasadi redovno obilaze i da se vrši pregled aktivnih rupa glodara, na osnovu kojih se može utvrditi njihova brojnost.

2. Mehaničke mere

Mehaničke mere se odnose na upotrebu mehaničkih sredstava kao što su postavljanje mišolovki, nalivanje vode u rupe i kopanje zaštitnog jarka.

3. Biološke mere

To su metode regulacije onih vrsta koje postoje u samoj prirodi i podrazumevaju upotebu grabljivica kao što su lisice, orlovi, vrane, mačke i ostale životinje koje koriste glodare kao hranu. Takođe, sove su se pokazale kao izuzetno dobre za odbijanje glodara.

4. Hemijske mere

Hemijske mere podrazumevaju korišćenje registrovanih rodenticida, kada dođe do utvrđivanja kategorija brojnosti, na osnovu broja aktivnih rupa po hektaru. Hemijske mere su svakako najbolje u otklanjanju pacova i ostalih glodara.

Preporuka je da se plodne površine redovno obilaze i da se vrši pregled aktivnih rupa glodara, na osnovu kojih se može utvrditi njihova brojnost.

Aktivna rupa pojskog miša i voluharice
Potrebno je redovno vršiti pregled aktivnih rupa

UPOTREBA RODENTICIDA, ili naroddski rečeno otrova NA POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA

Najefikasnije mere koje su se pokazale su ipak hemijske metode, odnosno upotreba rodenticida na bazi cink-fosfida. 

Preparat  Cinkosan proizvodi kompanija Ekosan i jedini je takav preparat na domaćem tržištu! 

Cinkosan predstavlja najdelotvorniji preparat u borbi protiv štetnih glodara na poljoprivrednim površinama, a njegova efikasnost je oko 85% (tretiranje se smatra uspešnim ukoliko je smanjenje brojnosti štetnih glodara 70%).

O tome svedoče najveći poljoprivredni lanci koji ga uspešno upotrebljavaju već deneciju unazad, kao i naučno istraživanje koje su objavili ugledni profesori sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, na temu  - GLODARI I NJIHOVA KONTROLA U VOĆNJACIMA 

Cinkosan je odobren i registrovan preparat, koji zadovoljava sve domaće i EU propise i standarde! 

Preparat je formulisan na zrnu pšenice, sa dodatkom biljnih ulja koje ga čine veoma atraktivnim (privlačnim) za glodare! Takođe, posebnim tehnološkim postupkom, postavljeni mamci su izvesno vreme zaštićeni od prevelike vlage, tj. mogu biti efikasni i u slučajevima slabih kiša ili snegova što je izuzetno važno u procesu suzbijanja poljskih glodara na poljoprivrednim površinama. 

Mamci se stavljaju u aktivne rupe (rupe koje su glodari napravili), koje se potom zatrpavaju. Na ovaj način se sprečava konzumiranje mamaca od strane neciljanih životinja (ptice, divlje životinje, zečevi). 

Još jedna od značajnih prednosti Cinkosana je ta što mu je postojanost u prirodi vrlo kratkog veka, pa ne ostavlja svoje štetne ostatke u zemlji, a samim tim ni u hrani koji ćemo kasnije jesti. 

Ono što ga razlikuje od ostalih rodenticida je što je na bazi cink-fosfida, ima jače dejstvo, otporniji je na vlagu i primamljiviji je za glodare.

Vrlo je važno napomenuti da jedini način na koji se upotrebljava Cinkosan je onaj kako je naznačeno na uputstvu!

Ako imate bilo kakvo pitanje ili sugestiju, budite slobodni da nas pozovete ili nam pišite na email adresu, a naše stručno osoblje će vam otkloniti sve nedoumice. 

Nekoliko činjenica o glodarima

 • Glodari su najbrojniji red klase sisara, i sa 2277 vrsta iz 34 familije čine više od 50% ukupnog broja svih vrsta sisara na Zemlji.
 • Naziv „glodari“ potiče od njihove osobine da čitav život moraju da glođu, jer im zubi neprestano rastu pa moraju da ih troše. Latinski izraz Rodentia je nastao od reči rodere (glodati ) i reči dens (zub).
 • Iako su deo ekosistema i imaju značajnu ulogu u njemu, veliki broj glodara su štetočine, te mogu naneti velike ekonomske i zdravstvene štete kako ljudima tako i domaćim životinjama i kućnim ljubimcima. Svetska zdravstvena organizacija je objavila podatak glodari u nekim godinama prouzrokuju štetu i do nekoliko desetina milijardi dolara na svetskom nivou a u našem tekstu pročitajte koje su to najopasnije zaraze koje pacovi i miševi prenose i kako da se zaštite. 

Pored toga odlikuje ih:

 • Kratak životni vek: 2-4 godine
 • Velika plodnost : 5-10 parenja godišnje po 5-13 mladih, zavisno od vrste glodara
 • Kratak ciklus seksualnog razvića: 2-4 meseca, pa zbog toga neretko dolazi do preteranog razmnožavanja. 

   

Sign In