Brodisan A 25

Vrhunsko sredstvo za suzbijanje pacova i miševa u domaćinstvu, javnim objektima, industrijskim objektima, farmama i na poljima.

Cena

69,00 RSD 150gr

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Osnovni podaci

Brodisan A-25 je vrhunsko sredstvo za suzbijanje miševa i pacova na farmama I poljoprivrednim površina! Pored toga što poseduje povećanu atraktivnost za štetne glodare, Brodisan MM-25 sadrži gorku materiju Bitrex koja odbojno deluje na ljude i domaće životinje. Otporan je na vlažne uslove i što je vrlo bitno, postojanost u prirodi mu je kratka. 

PRIMENA

  • Za suzbijanje poljske voluharice i poljskog miša mamci se postavljaju direktno u glodarske rupe u količini od 10-20g (u zavisnosti od infestacije).
  • Za suzbijanje miševa mamci se postavljaju u kutije za mamce koje se postavljaju na zaklonjena mesta u količini od 20-25 g/kutiji. Rastojanje između kutija sa mamcem treba da bude od 3-5 m.
  • Za suzbijanje pacova mamac se stavlja u količini od 100 do 150 g direktno u glodarske rupe ili u kutije za mamce koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti  7-10 kutija sa mamcem.

Zanavljanje konzumiranih mamaca se obavlja nakon 7-10 dana u zavisnosti od infestacije.

AKTIVNA SUPSTANCA: 

- 0.0025% bromadiolon (CAS br. 28772-56-7)

PAKOVANJE:

150g

CILJANI ORGANIZMI

poljska voluharica (Microtus arvalis), poljski miš (Apodemus agrarius), kućni miš (Mus musculus.), pacov sivi i crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In