Brodisan A 25

Vrhunsko sredstvo za suzbijanje pacova i miševa u domaćinstvu, javnim objektima i industrijskim objektima

Cena

69,00 RSD 150gr

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Osnovni podaci

Brodisan A 25 je rodenticid - gotov mamaк, spreman za upotrebu –u obliku zrna -na bazi aktivne antikoagulantne supstance – bromadiolona, koja je efikasna protiv kućnog miša (Mus musculus), sivog pacovaa (Rattus norvegicus) i crnog pacova (Rattus Rattus). Protiv miševa mamaк se može koristiti u zatvorenom prostoru (kuće, podrumi, garaže, spremišta), a protiv pacova mamaк se koristi u zatvorenom i na otvorenom prostoru  oko objekata.  Brodisan A 25 sadrži gorku materiju Bitrex koja odbojno deluje na ljude i domaće životinje. Otporan je na vlažne uslove i što je vrlo bitno, postojanost u prirodi mu je kratka.

PRIMENA

BRODISAN A 25 koristi se:

  • Za pacove (Rattus norvegicus, Rattus rattus) na otvorenom prostoru (oko objekata) i u zatvorenom prostoru koristiti 100g do 200g . Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.
  • Za kućne miševe (Mus musculus) u zatvorenom prostoru koristiti 20g-40g mamka. Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.

 

Kutije s mamkom postavite na područja koja nisu izložena poplavama i atmosferskim uslovima (na primer  kiši, snegu itd.). Kutije s mamkom treba proveriti (za miševe – svaka 2 do 3 dana) (za pacove – 5 do 7 dana)  od početka primene i bar jednom nedeljno nakon toga i pogledati je li mamak prihvaćen od strane glodara, jesu li kutije s mamkom netaknute. Kutije s mamkom napuniti prema potrebi. Mamke u kutijama zamenite  mamkom koji nije oštećen vodom ili zagađen prljavštinom.

AKTIVNA SUPSTANCA: 

- 0.0025% bromadiolon (CAS br. 28772-56-7)

PAKOVANJE:

150g

CILJANI ORGANIZMI

kućni miš (Mus musculus.), pacov sivi i crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In