BRODISAN A

Brodisan A sa dodatkom Bitrex-a je rodenticid za suzbijanje glodara i namenjen je za profesionalnu upotrebu. Mamac na pšeničnim zrnima na bazi bromadiolona.

Cena

195,00 RSD 1kg

10kg

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Namena

Profesionalna upotreba

OSNOVNI PODACI

Brodisan A sa dodatkom Bitrex-a je rodenticid za suzbijanje glodara (pacova i miševa) u domaćinstvu, javnim objektima i industrijskim objektima

PRIMENA

  • Za pacove (Rattus norvegicus, Rattus rattus) na otvorenom prostoru (oko objekata) i u zatvorenom prostoru koristiti 50g do 100g . Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.
  • Za kućne miševe (Mus musculus) u zatvorenom prostoru koristiti 10g-20g mamka. Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.

Kutije s mamkom postavite na područja koja nisu izložena poplavama i atmosferskim uslovima (na primer  kiši, snegu itd.). Kutije s mamkom treba proveriti (za miševe – svaka 2 do 3 dana) (za pacove – 5 do 7 dana)  od početka primene i bar jednom nedeljno nakon toga i pogledati je li mamak prihvaćen od strane glodara,  jesu li kutije s mamkom netaknute. Kutije s mamkom napuniti prema potrebi. Mamke u kutijama zamenite  mamkom koji nije oštećen vodom ili zagađen prljavštinom.

AKTIVNA SUPSTANCA: 

- 0.005% bromadiolon (CAS br. 28772-56-7)

PAKOVANJE:

1 kg, 5 kg, 10 kg

CILJANI ORGANIZMI

kućni miš (Mus musculus.), pacov sivi i crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In