BRODISAN PE

Brodisan PE je biocid-rodenticid. Mamac u obliku peleta na bazi bromadiolona sa dodatkom Bitrex-a.

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Namena

Profesionalna upotreba

OSNOVNI PODACI

BRODISAN PE sa dodatkom Bitrex-a je rodenticid u obliku peleta, za profesionalnu upotrebu, namenjen za suzbijanje glodara (pacova i miševa).

PRIMENA

Mamci se postavljaju u deratizacione kutije, zaštićene od neovlašćenog rukovanja.

Za pacove (Rattus norvegicus, Rattus rattus) na otvorenom prostoru (oko objekata) i u zatvorenom prostoru koristiti 50g do 100g . Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.

 

Za kućne miševe (Mus musculus) u zatvorenom prostoru koristiti 10g-20g mamka. Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.

AKTIVNA SUPSTANCA: 

- 0.005% bromadiolon (CAS br. 28772-56-7)

PAKOVANJE:

1 kg, 10 kg

CILJANI ORGANIZMI

Pacov sivi,crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus.)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In