BRODISAN BLUE PE

Brodisan Blue PE je biocid-rodenticid. Mamac u obliku peleta na bazi brodifakuma sa dodatkom Bitrex-a.

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Namena

Profesionalna upotreba

OSNOVNI PODACI

Brodisan Blue PE je je gotov mamac za profesionalnu upotrebu, na bazi brodifakuma i efikasan je protiv kućnog miša, i sivog i crnog pacova. Mamac se može koristiti u domaćinstvima, javnim objektima, podrumima, skladištima i industrijskim objketima. 

PRIMENA

Mamci se postavljaju u deratizacione kutije.

  • Za suzbijanje pacova mamac se stavlja u količini od 150 do 200 g direktno u glodarske rupe ili u kutije za mamce koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti oko 5 kutija sa mamcem.
  • Za suzbijanje miševa mamci se postavljaju u kutije na zaklonjena mesta, u količini od 10-15 g/kutiji. Rastojanje između postavljenih mamaca treba da bude od 3-5 m.

AKTIVNA SUPSTANCA: 

0.005 % Brodifakum (CAS br. 56073-10-0) 

PAKOVANJE:

1 kg, 10 kg

CILJANI ORGANIZMI

Pacov sivi,crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus.)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In