BRODISAN BLUE MM

Brodisan Blue MM sa dodatkom Bitrex-a je biocid-rodenticid. Meki mamac na bazi brodifakuma sa dodatkom Bitrex-a.

Cena

835,00 RSD 1kg 

3.780,00 RSD 5kg

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Namena

Profesionalna upotreba

OSNOVNI PODACI

Brodisan blue MM je mamac u formi paste, spreman za upotrebu, za suzbijanje kućnih miševa, sivog i crnog pacova. Namenjen je za profesionalnu upotrebu u javnim objektima, domaćinstvima, skladištima, podrumima...

PRIMENA

Mamci se postavljaju u deratizacione kutije.

  • Za suzbijanje pacova mamac se stavlja u količini od 150 do 200 g u kutije za mamce koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti oko 5 kutija sa mamcem.
  • Za suzbijanje miševa mamci se postavljaju u kutije za mamce u količini od 10-15 g/kutiji. Rastojanje između postavljenih mamaca treba da bude od 5 m.

AKTIVNA SUPSTANCA:

- 0,005% brodifakum (CAS br. 56073-10-0)

PAKOVANJE:

1 kg, 5 kg

CILJANI ORGANIZMI

Pacov sivi, crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In