BRODISAN MM

Brodisan MM je vrlo efikasno sredstvo za suzbijanje miševa i pacova u domaćinstvima i javnim objektima!

Cena

810,00 RSD 1kg

3.665,00 RSD 5kg

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Namena

Profesionalna upotreba

OSNOVNI PODACI

Brodisan MM je vrlo efikasno sredstvo za suzbijanje miševa i pacova u domaćinstvima i javnim objektima! 

 

Proizvod sadrži gorku materiju Bitrex® koja kod ljudi i životinja izaziva povraćanje (odbojnost), dok kod glodara ne izaziva nikakvu reakciju prema mamcu.

PRIMENA

Mamci se postavljaju u deratizacione kutije.

  • Za pacove (Rattus norvegicus, Rattus rattus) na otvorenom prostoru (oko objekata) i u zatvorenom prostoru koristiti 50g do 100g (5-10 komada mamka). Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.
  • Za kućne miševe (Mus musculus) u zatvorenom prostoru koristiti 10g-20g (1-2 komada mamka). Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.  

AKTIVNA SUPSTANCA:

- 0.005% bromadiolon (CAS br. 28772-56-7)

PAKOVANJE:

1 kg , 5kg

CILJANI ORGANIZMI

Pacov sivi, crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus.)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In