BRODISAN BLUE MM 25

Vrlo efikasno sredstvo za suzbijanje miševa i pacova u domaćinstvima

Cena

235,00 RSD 150gr

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

OSNOVNI PODACI

BRODISAN BLUE MM 25 je rodenticid - gotov meki mamac, spreman za upotrebu – na bazi aktivne antikoagulantne supstance – brodifakuma, koja je efikasna protiv kućnog miša (Mus musculus), sivog pacova (Rattus norvegicus) i crnog pacova (Rattus Rattus). Protiv miševa mamac se može koristiti u zatvorenom prostoru (kuće, podrumi, garaže, spremišta), a protiv pacova mamac se koristi u zatvorenom prostoru ili na otvorenom prostoru  oko objekata. Pored toga što poseduje povećanu atraktivnost za štetne glodare, Brodisan blue MM-25 sadrži gorku materiju Bitrex koja odbojno deluje na ljude i domaće životinje. Ako se još uzme u obzir da preparat treba da se postavlja u deratizacione kutije gde samo miševi i pacovi mogu da priđu, onda slobodno možemo da kažemo da je Brodisan vrlo bezbedan po našu okolinu.

PRIMENA

Mamac se koristi u kutijama za mamce.

  • Za pacove (Rattus norvegicus, Rattus rattus) na otvorenom prostoru (oko objekata) i u zatvorenom prostoru koristiti 100g do 200g (10-20 pojedinačnih kesica) u zavisnosti od infestacije. Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.
  • Za kućne miševe (Mus musculus) u zatvorenom prostoru koristiti 20g-40g mamca (2-4 pojedinačne kesice) u zavisnosti od infestacije. Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.

Kutije s mamcem treba postaviti na površine koje nisu izložene poplavama i atmosferskim uslovima (na primer kiši, snegu itd.). Kutije s mamcem treba proveriti (za miševe – svaka 2 do 3 dana) (za pacove – 5 do 7 dana) od početka primene i bar jednom nedeljno nakon toga i pogledati je li mamac prihvaćen od strane glodara, jesu li kutije s mamcem netaknute. Kutije s mamcem napuniti prema potrebi. Mamce u kutijama treba zameniti mamcem koji nije oštećen vodom ili zagađen prljavštinom.

AKTIVNA SUPSTANCA: 

- 0.0025% brodifakum (CAS br. 56073-10-0)

PAKOVANJE:

150 g

kako poručiti?

Brodisan Blue MM možete poručiti online na sledeće načine:

EKO-SAN

KUPUJEMPRODAJEM

POVEZANI PROIZVODI

Sign In