BRODISAN BLUE TEČNI KONCENTRAT

Brodisan Blue tečni koncentrat je hemiklalija na bazi brodifakuma sa dodatkom Bitrex-a.

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Namena

Profesionalna upotreba

OSNOVNI PODACI

BRODISAN BLUE KONCENTRAT sa dodatkom Bitrexa® je tečni koncentrat-smeša, koji se koristi za pripremu mamaca za suzbijanje glodara (pacova i miševa) u domaćinstvu, javnim objektima, industrijskim objektima, farmama i na poljima

Registarski broj hemikalije: 007510000032

PRIMENA

PRIPREMA MAMACA :

Mikser ili posudu za pripremu mamaca napuniti mešavinom žitarica (pšenica, kukuruz…) ili nekim drugim hranlјivim nosačem. Lagano, uz stalno mešanje, sipati tečni koncentrat BRODISAN BLUE KONC. sa dodatkom Bitrexa, u količini od 22 ml na 1 kg pripremlјenog nosača (ili 2,2 l na 100 kg smeše). Priprema mamca je završena kada je smeša homogeno obojena.

NAČIN PRIMENE mamaca:

- Za suzbijanje pacova mamac se stavlјa u količini od 150 do 200 g direktno u glodarske rupe ili u kutije koje se postavlјaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti oko 5 kutija sa mamcem.

- Za suzbijanje miševa mamci se postavlјaju u kutije na zaklonjena mesta u količini od 10-15 g/kutiji. Rastojanje između postavlјenih kutija za mamce treba da bude od 3-5 m.

Zanavlјanje konzumiranih mamaca se obavlјa nakon 7-10 dana u zavisnosti od infestacije.

AKTIVNA SUPSTANCA: 

- 0.25 % Brodifakum (CAS br. 56073-10-0) 

PAKOVANJE:

100 ml, 250 ml, 1 l, 5 l

CILJANI ORGANIZMI

Pacov sivi, crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus.)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In