BRODISAN MM

Brodisan MM je vrlo efikasno sredstvo za suzbijanje miševa i pacova u domaćinstvima i javnim objektima!

Cena

810,00 RSD 1kg

3.665,00 RSD 5kg

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Namena

Profesionalna upotreba

OSNOVNI PODACI

Brodisan MM je vrlo efikasno sredstvo za suzbijanje miševa i pacova u domaćinstvima i javnim objektima! Pogodan je za primenu u prostorijama i na otvorenom i za suzbijanje glodara na vlažnim mestima kao što su šahtovi, kanali, skladišta....

BRODISAN MM sadrži gorku materiju Bitrex® koja kod ljudi i životinja izaziva povraćanje (odbojnost), dok kod glodara ne izaziva nikakvu reakciju prema mamcu.

PRIMENA

a) Za suzbijanje pacova pripremljeni mamac se stavlja u količini od 50g do 60g (5-6 mamaca) direktno u glodarske rupe ili u kutije koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Preporučena količina mamaca se stavlja na svakih 5-10 metara.

b) Za suzbijanje miševa mamci se postavljaju u kutije na zaklonjena mesta, u količini od 10g do 20g (1-2 mamca) na svakih 1-2 metra. Postavljene mamce teba kontrolisati dnevno. Ako je utrošak mamaca veliki ili ako su mamci prljavi i mokri, preporučuje se njihovo zanavljanje.

AKTIVNA SUPSTANCA:

- 0.005% bromadiolon (CAS br. 28772-56-7)

PAKOVANJE:

1 kg , 5kg

CILJANI ORGANIZMI

Pacov sivi,crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus.)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In