BRODISAN MM 25

Brodisan MM 25 je vrlo efikasno sredstvo za opštu upotrebu i namenjen je za suzbijanje miševa i pacova u domaćinstvima i javnim objektima!

150gr

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

OSNOVNI PODACI

Brodisan MM-25 je rodenticid - gotov meki mamac, spreman za upotrebu i namenjen je za suzbijanje miševa i pacova u domaćinstvima i javnim objektima! Pored toga što poseduje povećanu atraktivnost za štetne glodare, Brodisan MM-25 sadrži gorku materiju Bitrex koja odbojno deluje na ljude i domaće životinje. Ako se još uzme u obzir da preparat treba da se postavlja u deratizacione kutije ili u skrivene rupe gde samo miševi i pacovi mogu da priđu, onda slobodno možemo da kažemo da je Brodisan vrlo bezbedan po našu okolinu.

PRIMENA

Mamac se koristi u kutijama za mamce.

  • Za pacove (Rattus norvegicus, Rattus rattus) na otvorenom prostoru (oko objekata) i u zatvorenom prostoru koristiti (u zavisnosti od infestacije) 100g do 200g (10-20 pojedinačnih kesica). Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.
  • Za kućne miševe (Mus musculus) u zatvorenom prostoru koristiti (u zavisnosti od infestacije) 20g-40g mamca (2-4 pojedinačne kesice). Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamcem, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.

Kutije s mamcem treba postaviti na površine koje nisu izložene poplavama i atmosferskim uslovima (na primer kiši, snegu itd.). Kutije s mamcem treba proveriti (za miševe – svaka 2 do 3 dana) (za pacove – 5 do 7 dana) od početka primene i bar jednom nedeljno nakon toga i pogledati je li mamac prihvaćen od strane glodara, jesu li kutije s mamcem netaknute. Kutije s mamcem napuniti prema potrebi. Mamce u kutijama treba zameniti mamcem koji nije oštećen vodom ili zagađen prljavštinom.

AKTIVNA SUPSTANCA: 

- 0.0025% bromadiolon(CAS br. 28772-56-7)

PAKOVANJE:

150 g

CILJANI ORGANIZMI

kućni miš (Mus musculus.), pacov sivi i crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In