BRODISAN TEČNI KONCENTRAT

Brodisan tečni koncentrat je hemikalija na bazi bromadiolona sa dodatkom Bitrex-a, koja se meša sa žitaricama. 

Cena

3.335,00 RSD 1L

15.720,00 RSD  5L 

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Namena

Profesionalna upotreba

OSNOVNI PODACI

BRODISAN TEČNI KONCENTRAT je hemikalija na bazi bromadiolona sa dodatkom Bitrex-a za pripremu mamaca za suzbijanje glodara.

PRIMENA

PRIPREMA MAMACA :

Mikser ili posudu za pripremu mamaca napuniti mešavinom žitarica (pšenica, kukuruz…) ili nekim drugim hranlјivim nosačem. Lagano, uz stalno mešanje, sipati BRODISAN TEČNI KONCENTRAT sa dodatkom Bitrexa, u količini od 22 ml na 1 kg pripremlјenog nosača (ili 2,2 l na 100 kg smeše). Priprema mamca je završena kada je smeša homogeno obojena.

NAČIN PRIMENE mamaca:

- Za suzbijanje pacova mamac se stavlјa u količini od 80 do 120 g direktno u glodarske rupe ili u kutije koje se postavlјaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti oko 5 kutija sa mamcem.

- Za suzbijanje miševa mamci se postavlјaju u kutije na zaklonjena mesta u količini od 20-25 g/kutiji. Rastojanje između postavlјenih kutija za mamce treba da bude od 3-5 m.

Zanavlјanje konzumiranih mamaca se obavlјa nakon 7-10 dana u zavisnosti od infestacije.

AKTIVNA SUPSTANCA: 

- 0,25 % Bromadiolon (CAS br. 28772-56-7)

PAKOVANJE:

100 ml, 250 ml, 1 l, 5 l

CILJANI ORGANIZMI

Pacov sivi,crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus.)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In