Ekocid 5

Ekocid 5 je dezinficijens bez mirisa. Za profesionalnu upotrebu.

Cena

505,00 RSD 1L

5l

Kategorija

Dezinficijensi

Proizvođač

Ekosan

OSNOVNI PODACI

Ekocid 5 bez mirisa je dezinficijens  za profesionalnu i opštu upotrebu i koristi se za dezinfekciju površina, predmeta i opreme u domaćinstvu, javnim i industrijskim objektima.

PRIMENA

EKOCID 5 bez mirisa je površinsko aktivni dezinficijens na bazi dimetilbenzil amonijum hlorida koji izaziva denaturaciju proteina u ćelijskom omotaču mikroorganizama.

U ambijentalnim uslovima (t=21⁰C) EKOCID 5 bez mirisa uništava sve vegetativne oblike ispitivanih sojeva mikroorganizama nakon 5 minuta. U istim uslovima EKOCID 5 bez mirisa uništava sve blastospore Candida albicans nakon 5 minuta.

EKOCID 5 bez mirisa se primenjuje tako da se tečnost razblaži sa određenom količinom vode u ambijentalnim uslovima (21°C). Rastvor se dobro izmeša i zatim se radnim rastvorom vrši dezinfekcija: potapanjem, pranjem ili prskanjem predmeta i površina. Prskanje predmeta i površina se vrši ručnom prskalicom, a pranje krpom. Pre dezinfekcije je potrebno detaljnije čišćenje i pranje površina koje se tretiraju.

Priprema radnog rastvora:

- Za dezinfekciju u domaćinstvu potrebno je pripremiti rastvor koji sadrži 1 deo EKOCID 5 bez mirisa i 20 delova vode.

- Za dezinfekciju u jako zaprljanim javnim objektima i bolnicama, koristi se radni rastvor koji sadrži 1 deo EKOCID 5 bez mirisa i 3 dela vode.

- Za dezinfekciju u industrijskim objektima koristi se radni rastvor koji sadrži 1 deo EKOCID 5 bez mirisa i 8 delova vode.

Količina radnog rastvora zavisi od površine prostora koji se dezinfikuje.

Proizvod se primenjuje na suvim površinama, prema potrebi.

AKTIVNA SUPSTANCA:

- 5 % Alkil (C12-18) dimetilbenzil amonijum hlorid (ADBAC (C12-18)

(CAS br. 68391-01-5)

PAKOVANJE:

1 l, 5 l

CILJANI ORGANIZMI

Gram pozitivne i gram negativne bakterije (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium, Proteus hauseri), glivice (Candida albicans...), i pojedini tipovi virusa - virus influence

POVEZANI PROIZVODI

Sign In