BRODISAN BLUE MM

Brodisan Blue MM sa dodatkom Bitrex-a je biocid-rodenticid. Meki mamac na bazi brodifakuma sa dodatkom Bitrex-a.

1kg 

5kg

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Namena

Profesionalna upotreba

OSNOVNI PODACI

BRODISAN BLUE MM sa dodatkom Bitrex-a je rodenticid antikoagulant II generacije na bazi brodifakuma. Nakon konzumiranja mamaca, aktivna supstanca brodifakum, sprečava koagulaciju krvi i uginuće glodara nastupa nakon 3 do 5 dana.

PRIMENA

a) Za suzbijanje pacova pripremljeni mamac se stavlja u količini od 50g do 60g (5-6 mamaca) direktno u glodarske rupe ili u kutije koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Preporučena količina mamaca se stavlja na svakih 5-10 metara.

b) Za suzbijanje miševa mamci se postavljaju u kutije na zaklonjena mesta, u količini od 10g do 20g (1-2 mamca)/kutiji na svakih 1-2 metra.

Postavljene mamce treba kontrolisati dnevno. Ako je utrošak mamaca veliki ili ako su mamci prljavi i mokri, preporučuje se njihovo zanavljanje

AKTIVNA SUPSTANCA:

- 0,005% brodifakum (CAS br. 56073-10-0)

PAKOVANJE:

1 kg, 5 kg

CILJANI ORGANIZMI

Pacov sivi,crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In