BRODISAN BLUE PE

Brodisan Blue PE je biocid-rodenticid. Mamac u obliku peleta na bazi brodifakuma sa dodatkom Bitrex-a.

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Namena

Profesionalna upotreba

OSNOVNI PODACI

Brodisan Blue PE je gotov mamac za direktnu upotrebu pri suzbijanju štetnih glodara (pacova, miševa, hrčkova, voluharica...), u komunalnoj higijeni, domaćinstvima, podrumima, stambenim objektima, skladištima, na poljoprivrednim površinama, na farmama životinja.

PRIMENA

a) Za suzbijanje pacova mamac se stavlja u količini od 150 do 200 g direktno u glodarske rupe ili u kutije za mamce koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti oko 5 kutija sa mamcem.

b) Za suzbijanje miševa mamci se postavljaju u kutije na zaklonjena mesta, u količini od 10-15 g/kutiji. Rastojanje između postavljenih mamaca treba da bude od 3-5 m. 

Zanavljanje konzumiranih mamaca se obavlja nakon 7-10 dana u zavisnosti od infestacije.

AKTIVNA SUPSTANCA: 

0.005 % Brodifakum (CAS br. 56073-10-0) 

PAKOVANJE:

100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 50 kg

CILJANI ORGANIZMI

Pacov sivi,crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus.)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In