BRODISAN PE

Brodisan PE je biocid-rodenticid. Mamac u obliku peleta na bazi bromadiolona sa dodatkom Bitrex-a.

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Namena

Profesionalna upotreba

OSNOVNI PODACI

BRODISAN PE sa dodatkom Bitrex-a je rodenticid u obliku peleta namenjen za suzbijanje glodara (pacova i miševa) u domaćinstvu, javnim objektima, farmama, industrijskim objektima i na poljima.

PRIMENA

a) Za suzbijanje pacova pripremljeni mamac se stavlja u količini od 80 do 100 g direktno u glodarske rupe ili u kutije koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti oko 5 kutija.

b) Za suzbijanje miševa mamci se postavljaju u kutije na zaklonjena mesta, u količini od 20-25 g/kutiji. Rastojanje između postavljenih mamaca treba da bude od 3-5 m.

Zanavljanje konzumiranih mamaca se obavlja nakon 7-10 dana u zavisnosti od infestacije.

AKTIVNA SUPSTANCA: 

- 0.005% bromadiolon (CAS br. 28772-56-7)

PAKOVANJE:

100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 50 kg

CILJANI ORGANIZMI

Pacov sivi,crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus.)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In