BRODISAN PF

Brodisan PF je biocid-rodenticid. Parafinske kocke na bazi bromadiolona sa dodatkom Bitrex-a.

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Namena

Profesionalna upotreba

OSNOVNI PODACI

BRODISAN PF je rodenticid u obliku parafinskih kocki, za profesionalnu upotrebu, za suzbijanje glodara (pacova i miševa) u domaćinstvu, javnim objektima, industrijskim objektima.

PRIMENA

Za suzbijanje pacova pripremljeni mamac se stavlja u količini od 60 do 80 g po kutiji koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti oko 5 kutija.

 

Za suzbijanje miševa mamci se postavljaju u kutije na zaklonjena mesta, u količini od 15-25 g/kutiji. Rastojanje između postavljenih mamaca treba da bude oko 5 m.

AKTIVNA SUPSTANCA:

- 0.005% bromadiolon (CAS br. 28772-56-7)

CILJANI ORGANIZMI

Pacov sivi,crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus.)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In