CINKOSAN

Cinkosan efikasno suzbija miševe, voluharice i ostale štetne glodare na poljoprivrednim površinama, utrinama, poljima, voćnjacima i skladištima.

Cena

374,00 RSD 1kg

1.600,00 5kg

2.870,00 10kg

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Namena

Profesionalna upotreba

OSNOVNI PODACI

CINKOSAN mamci, veoma efikasno suzbijaju sve vrste štetnih glodara (poljski miševi, voluharice, hrčkovi, miševi), na poljoprivrednim površinama, utrinama, u poljima, voćnjacima i skladištima.

Osnovni CINKOSAN mamci su formulisani na zrnu pšenice sa dodatkom biljnih ulja koji ovaj preparat čine veoma atraktivnim za glodare. Takođe, posebnim tehnološkim postupkom, postavljeni mamci su izvesno vreme zaštićeni od prevelike vlage, tj. mogu biti efikasni i u slučajevima slabih kiša ili snegova što je izuzetno važno u procesu suzbijanja poljskih glodara na poljoprivrednim površinama.

Suzbijanje štetnih glodara na poljima (lucerištima, ozimim usevima, repištima, voćnjacima, pored kanala, na utrinama i sl.), obavlja se veoma efikasno uz ovaj preparat.

PRIMENA

Gotov mamac za suzbijanje štetnih glodara u skladištima hrane i na poljoprivrednim površinama.

U skladištima: preparat se koristi za suzbijanje skladišnih štetočina - glodara u magacinima poljoprivrednih proizvoda. Preparat nije dozvoljen za upotrebu u slučajevima kada je prehrambena roba u rasutom stanju.

a) Kod suzbijanja miševa, mamci CINKOSAN-a stavljaju se duž skrovitih mesta, pored rupa, na što većem broju mesta u količini 10 -15 g / tacni. Posećene tacne obnavljaju sa novim količinama mamaca.

b) Suzbijanje pacova, obavlja se stavljanjem mamaca u rupe, na mesta gde se pacovi zadržavaju, u uglovima, u količini 50 - 80 g / tacni. Postavljene mamce zaštititi od rasipanja ili kontakta sa domaćim životinjama. Pojedene mamce - obnoviti.

Na poljima: CINKOSAN mamci se koriste za suzbijanje svih vrsta poljskih glodara na poljoprivrednim površinama (lucerka, ozime žitarice, u voćnjacima itd.) pored kanala, na utrinama i ruderalnim staništima.

a) Suzbijanje poljskih voluharica i miševa, vrši se direktnim sipanjem mamaca u aktivne rupe u količini od 5 - 10 g/ rupi. Rupe ne zatrpavati.

b) Suzbijanje hrčaka obavlja se sipanjem CINKOSAN mamaca direktno u rupe u količini do 20g/rupi. 

AKTIVNA SUPSTANCA:

 -  2% cink fosfid (CAS br. 1314-84-7)

PAKOVANJE: 

100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 50 kg

REŠENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Rešenjem Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 321-01-1627/2018-11 sredstvu za zaštitu bilja CINKOSAN je produženo rešenje do 31.12.2029. godine.

Kako poručiti?

Cinkosan možete poručiti online ili nam jednostavno poslati upit:

EKO-SAN

VIDEO

POVEZANI PROIZVODI

Sign In