BRODISAN BLUE PF

Brodisan BLUE PF sa dodatkom Bitrex-a je biocid-rodenticid. Parafinske kocke na bazi brodifakuma sa dodatkom Bitrex-a.

Kategorija

Rodenticidi

Proizvođač

Ekosan

Namena

Profesionalna upotreba

OSNOVNI PODACI

BRODISAN BLUE PF sa dodatkom Bitrex-a je rodenticid u obliku parafinskih kocki za suzbijanje glodara (pacova i miševa) u domaćinstvu, javnim objektima, industrijskim objektima...

PRIMENA

Mamci se postavljaju u deratizacione kutije.

  • Za suzbijanje pacova pripremljeni mamac se stavlja u količini od 50 do 100 g u kutiji za mamce koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.
  • Za suzbijanje miševa mamci se postavljaju u deratizacione kutije na mesta gde miševi prolaze. Koristiti 10-20 g/kutiji. 

AKTIVNA SUPSTANCA:

- 0.005% brodifakum (CAS br. 56073-10-0)

CILJANI ORGANIZMI

Pacov sivi, crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus.)

POVEZANI PROIZVODI

Sign In